Strefa brzegowa

Niewątpliwym atutem skanowania laserowego w pomiarach strefy brzegowej jest równoczesna, szybka i precyzyjna rejestracja dużego, często niedostępnego obszaru, która pozwala na dokładny opis dynamiki zachodzących zmian. Technologia skanowania laserowego, pozwalała na pełen opis erozji, akumulacji i innych skomplikowanych zjawisk zachodzących w strefie brzegowej. Monitoring jaki proponuj APEKS, pozwala na precyzyjne określanie miejsc osuwisk wybrzeży klifowych, a także pełną dokumentację zmian zachodzących w morskiej i rzecznej linii brzegowej. Lotnicze bądź mobilne skanowanie gwarantuje doskonałą digitalizację z zachowaniem porównywalnych kosztów pomiaru.

  • Pomiary wybrzeża: erozja, monitoring plaż, badanie poziomów przypływów i odpływów.
  • Pomiar klifów, wydm, osuwisk.
  • Pomiary dróg wodnych
  • Pomiary koryt rzecznych
  • Pomiary terenów niedostępnych
  • Ortofotomapy, wizualizacje 3D

W zwiazku z zakończeniem realizacji projektu RPPM.02.02.01-22-0199/16-00 wprowadziliśmy nowa usługę pn. modelowanie wzorca obrazu 3D.

kontakt kanał Youtybe