Nieruchomości

 1. Regulacje stanów prawnych
 2. Przygotowywanie dokumentacji do wniosków o wydanie decyzji ZRID
 3. Obsługa administracyjna i geodezyjna projektów unijnych w zakresie nieruchomości, geodezji, kartografii.
 4. Pozyskiwanie gruntów pod inwestycje.
 5. Wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne
 6. Szacowanie kosztów pozyskania nieruchomości
 7. Inwentaryzacje nieruchomości
 8. Sporządzanie map cenowych
 9. Sporządzanie map stanu władania
 10. Zarządzanie nieruchomościami
 11. Pośrednictwo w zakresie pozyskiwania nieruchomości komercyjnych (nieruchomości pod inwestycje)

Realizacje

 1. PKM – dokumentacja do wydania ZRID
 2. POMG – nabywanie nieruchomości
 3. Inwentaryzacja użytków w pasach drogowych dla GDDKiA
kontakt kanał Youtybe