Dotacje unijne

„Wprowadzenie innowacyjnej usługi - skaningu laserowego nabrzeży i portów”

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017

W związku z realizacją z Agencją Rozwoju Pomorza SA umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 02.02. „Inwestycje Profilowe”, Poddziałania 02.02.01 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”, Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu (zakup i dostawa) fabrycznie nowego statku powietrznego.” .

Szczegóły przedmiotu zamówienia wraz z formularzem oferty w załączniku - Pobierz

Termin składania ofert mija  6 grudnia 2017 r. o godzinie 9.00

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 28-11-2017 r.

 

„Wprowadzenie innowacyjnej usługi - skaningu laserowego nabrzeży i portów”

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

W związku z realizacją z Agencją Rozwoju Pomorza SA umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 02.02. „Inwestycje Profilowe”, Poddziałania 02.02.01 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”, Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu (zakup i dostawa) fabrycznie nowego statku powietrznego.” .

Szczegóły przedmiotu zamówienia wraz z formularzem oferty w załączniku - Pobierz

Termin składania ofert mija 16 października 2017 r. o godzinie 9.00

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 06-10-2017 r.

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Zostanie ogłoszone ponowne ofertowanie.

 

„Wprowadzenie nowego produktu w postaci wymodelowanego wzorca obrazu 3D”

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017

W związku z realizacją z Agencją Rozwoju Pomorza SA umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 02.02. „Inwestycje Profilowe”, Poddziałania 02.02.01 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”, Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu (zakup i dostawa) fabrycznie nowego komputera stacjonarnego - szt. 6.” .

Szczegóły przedmiotu zamówienia wraz z formularzem oferty w załączniku - Pobierz

Termin składania ofert mija 19 września 2017 r. o godzinie 9.00

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 11-09-2017 r.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma NETZ sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu wyłoniono wykonawcę NETZ Sp. z o.o.

 

  „Wprowadzenie nowego produktu w postaci wymodelowanego wzorca obrazu 3D”

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1/2017

W związku z realizacją z Agencją Rozwoju Pomorza SA umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 02.02. „Inwestycje Profilowe”, Poddziałania 02.02.01 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”, Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu (zakup i dostawa) fabrycznie nowego komputera przenośnego - szt. 5.” .

Szczegóły przedmiotu zamówienia wraz z formularzem oferty w załączniku - Pobierz

Termin składania ofert mija 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.00

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 22-08-2017 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NETZ sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu wyłoniono wykonawcę NETZ Sp. z o.o.

 

„Wprowadzenie nowego produktu w postaci wymodelowanego wzorca obrazu 3D”

 ZAPYTANIE OFERTOWE 3/1/2017

W związku z realizacją z Agencją Rozwoju Pomorza SA umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 02.02. „Inwestycje Profilowe”, Poddziałania 02.02.01 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”, Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu (zakup i dostawa) fabrycznie nowego serwera.” .

Szczegóły przedmiotu zamówienia wraz z formularzem oferty w załączniku - Pobierz

Termin składania ofert mija 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.00

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 22-08-2017 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NETZ sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej do projektu wyłoniono wykonawcę NETZ Sp. z o.o.

 

Bon na innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE 2.3.2

W związku z ogłoszeniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 POIR „Bon na innowacje dla MŚP”, Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

„Realizację procedury pomiarowej usługi skanowania laserowego 3D z platformy pływającej” .

Szczegóły przedmiotu zamówienia wraz z formularzem oferty w załączniku.

Termin składania ofert mija 18.12.2015 roku.

Zapytanie ofertowe opublikowano w dniu 11-12-2015 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Uczelnia została wybrana do realizacji projektu.

Zamieszcono dnia 21-12-2015 r.

kontakt kanał Youtybe