Podstrona 2

 

Zakład Usług Inżynierskich „Apeks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie usługi skanowania laserowego 3D z platformy pływającej”.

Celem projektu jest przeprowadzenie badania mającego na celu opracowanie nowej usługi o innowacyjności na skalę całego kraju - usługę skanowania laserowego 3D z platformy pływającej dostosowanej do wymogów dokładności i wierności odwzorowania nakładanych na wykonawców przez Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie do oferty wnioskodawcy innowacji produktowej w zakresie nowej usługi skanowania laserowego 3D z platformy pływającej.

Dofinansowanie projektu z UE: 312 000,00 PLN

Wartość projektu: 479 700,00 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 02.03.02 - Bony na Innowacje dla MŚP.

                                                                                                                                           

 

kontakt kanał Youtybe