Innowacyjna Gospodarka - narodowa Strategia Spójności

Z.U.I. Apeks w 2011 r. uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, na projekt pt. „Implementacja innowacyjnej platformy B2B łączącej Apeks Sp. z o.o. z partnerami”

Z.U.I. Apeks w 2011 r. uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, I etapu Działania 6.1 Paszport do eksportu, na projekt pt. „Ekspansja firmy ZUI Apeks Sp. z o.o. na zagraniczne rynki”

W 2012 roku ZUI Apeks otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) na realizację II etapu Działania 6.1 Paszport do Eksportu - Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu, w ramach projektu "Ekspansja firmy ZUI Apeks Sp. z o.o. na zagraniczne rynki

Z.U.I. Apeks w 2013 r. uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, na projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnej technologii organizacyjnej służącej elektronicznej komunikacji miedzy Apeks Sp. z o.o. a partnerami i klientami